Erkenning

Sinds 2010 wordt AJOK door het Steunpunt Vakantieparticipatie officieel erkend als sociaal-toeristische vereniging in het kader van Toerisme voor allen. Het erkennigsdocument vind je hier.

De erkenning blijft geldig zolang aan deze erkenningsvoorwaarden en aan de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt voldaan.