Missie, visie en doelstellingen

Missie: toegankelijke kampen voor kansarme jongeren

AJOK ijvert voor een toegankelijk en kwalitatief vakantieaanbod, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties.

De vereniging wil vrijwilligers groeikansen bieden en ondersteunen door middel van sensibilisering en vorming.

Visie

Recht op vakantie

Op kamp gaan is niet voor iedereen die daar zin in heeft even vanzelfsprekend. AJOK wil daarom inspanningen leveren om ook voor die jongeren die om financiƫle, gedragsmatige en/of andere redenen geen aansluiting vinden bij het reguliere jeugdwerk het recht op vakantie op een volwaardige manier te garanderen.

Positieve benadering

AJOK streeft naar vakantiekampen waar iedereen zich goed kan voelen. Een positieve, constructieve en respectvolle benadering van zowel de jongeren als van vrijwilligers is daarbij cruciaal. We willen daarom uitdrukkelijk aandacht schenken aan de soms verborgen mogelijkheden en talenten van mensen en hen ondersteunen om deze capaciteiten verder te ontwikkelen.

Structuur

Om het samen leven en samen spelen in een grote groep op een prettige manier vorm te geven, wordt veel belang gehecht aan een kampstructuur en aan afspraken die voor alle deelnemers duidelijk, overzichtelijk en begrijpbaar zijn.

Groeikansen

We willen deelnemers op elk niveau van de organisatie ontplooiingsmogelijkheden bieden en hen stimuleren in hun groei, zowel op persoonlijk vlak als in relatie tot anderen.

Doelstellingen

AJOK wil de toegankelijkheid van haar aanbod bevorderen door de vakantiekampen zowel financieel, inhoudelijk als organisatorisch af te stemmen op kinderen en jongeren (6-17 jaar) uit maatschappelijk kwetsbare situaties.

Een degelijke voorbereiding, pedagogische onderbouwing en vorming van onze vrijwilligers worden vooropgesteld om de kwaliteit van de kampen, het psychologisch welbevinden van de deelnemers en hun fysieke integriteit te waarborgen.

Onze statuten kan je hier terugvinden.