Organisatiestructuur

AJOK wordt volledig gedragen door vrijwilligers die ook de drijvende kracht vormen van onze vereniging. Niet alleen tijdens de vakantiekampen, maar ook gedurende het volledige werkjaar worden zij – naar eigen mogelijkheden en voorkeur – in meerdere of mindere mate bij de organisatie betrokken. Deze betrokkenheid werd gevisualiseerd aan de hand van de onderstaande figuur:

organisatie

Vrienden van AJOK

Al onze vrijwilligers – mensen die ooit meegingen op kamp, deelnamen aan een activiteit of op een andere manier betrokken waren bij onze vereniging – zijn vriend van AJOK. Via een maandelijkse nieuwsbrief houden we hen op de hoogte over het reilen en zeilen binnen de vzw.

Wil jij ook vriend worden van AJOK? Klik hier.

Bestuur

Het bestuur van AJOK wordt waargenomen door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering wordt één keer per jaar samengeroepen en is toegankelijk voor alle vrijwilligers die ook effectief lid zijn van de organisatie. De Algemene Vergadering houdt toezicht op het algemene beleid, legt telkens de groei voor het komende werkjaar vast en kijkt de budgetten na. Verder stelt de Algemene Vergadering ook een Raad van Bestuur aan die doorheen het werkjaar het dagelijkse bestuur verzorgt.

De huidge Raad van Bestuur bestaat uit:

Oke Voorzitter
Leen Ondervoorzitter
Contactpersoon VZW la laiterie
Inschrijvingen vrijwilligers
Karolien Financiën en subsidies
Contactpersoon Toerisme voor Allen
Ellen Verantwoordelijke kamp- en hoofdleiding
Liam Promo
Elke Promo
Fondsenwerving
Johanna Promo
Aansturen AJOK crew
Pieter Financiën en subsidies
Secretaris
Stijn Website
Inschrijvingen jongeren

Kamp- en hoofdleiding

Naast de RvB-leden zijn binnen AJOK nog een heleboel andere vrijwilligers actief die doorheen het jaar op verschillende manieren een bijdrage leveren. Een eerste belangrijke groep van deze vrijwilligers wordt gevormd door de kamp- en hoofdleiders. Doorheen het volledige werkjaar engageren zij zich voor het uitdenken, plannen en organiseren van kwaliteitsvolle vakantiekampen.

Crew

Heel wat andere vrijwilligers binnen AJOK geven aan dat ze doorheen het jaar geen tijd hebben voor een uitgebreid engagement, maar wel hun steentje willen bijdragen waar nodig. Van mensen die in de crew zitten vragen we een engagement van minimum twee dagen per jaar.

Stuurgroepen

Een aantal crewleden tonen zich bereid om zich meer nadrukkelijk te engageren voor een specifiek project. Deze vrijwilligers vormen samen verschillende stuurgroepen. Elke stuurgroep krijgt de taak het eigen project van begin tot eind te verwezenlijken.

Verbondenheid en communicatie

De verschillende werkingsorganen binnen AJOK onderhouden een rechtstreekse communicatie met de Raad van Bestuur die het geheel superviseert.