Monitor

Op het kamp sta je als monitor het dichtst bij de jongeren en ben je hun eerste aanspreekpunt. Daarom wordt van ’s morgens tot ’s avonds je inzet verwacht. In ruil daarvoor kan je rekenen op een toffe sfeer, een degelijke ondersteuning, een leuke kampploeg en ook de appreciatie van de jongeren.

Monitor bij AJOK

Hieronder vind je de verschillende taken die we van een monitor verwachten nog even op een rijtje.

Voorbereidingsweekend en vorming

Na de paasvakantie organiseert AJOK een voorbereidingsweekend. Tijdens dit weekend worden de kampschema’s opgesteld, activiteiten voorbereid en wordt een belangrijke aandacht besteed aan een algemene vorming voor monitoren. Vrijwilligers maken kennis met het kamphuis, met de omgeving, met elkaar en leren ook onze werking kennen. Van alle monitoren wordt verwacht dat ze aanwezig zijn op dit weekend. Op deze manier kunnen we jullie goed voorbereiden op toch wel een uitdagend kamp. Ook wie al eens vrijblijvend wil kennismaken met onze werking is heel welkom! Het weekend gaat door waar ook de meeste kampen plaatsvinden, in ons kamphuis La Laiterie in Wiesme.

Omdat we een degelijke vorming voor vrijwilligers zeer belangrijk vinden, richten we dit jaar, naast het voorbereidingsweekend, voor al onze monitoren ook enkele vormingsdagen in.

Slapen en eten bij de jongeren

Tijdens het kamp verwachten we van de monitoren dat ze slapen in dezelfde kamers als de jongeren. Zo is er altijd iemand in de buurt, indien een van de jongeren ’s nachts wakker wordt of een probleem heeft. Je kleren en andere spullen staan in een aparte kamer waar de jongeren niet in mogen. Ook tijdens de maaltijden zitten de monitoren tussen de jongeren, iedereen heeft vaste plaatsen aan tafel. We verwachten van de monitoren dat ze tijdens de maaltijden actief bezig zijn met de jongeren.

Actief meedoen aan alle kampactiviteiten

Doorheen de dag organiseren de monitoren verschillende activiteiten voor de jongeren. We verwachten uiteraard van de monitoren dat ze zelf actief deelnemen aan deze activiteiten.

Waak en uitleendienst in beurtrol

Tijdens het kamp wordt er een beurtrol opgesteld voor de waak ’s avonds wanneer de jongeren gaan slapen. Elke monitor moet één of twee avonden per kamp waak doen. Tijdens de vrije momenten is er een speelgoeduitleendienst voor de jongeren. Ook deze wordt bemand met een beurtrol.

Avondvergaderingen: evaluatie en activiteitenvergadering

Wanneer de jongeren in bed liggen houden de monitoren nog twee vergaderingen. In de evaluatievergadering overlopen we de voorbije dag. Op de activiteitenvergadering wordt de volgende dag voorbereid. We proberen de duur van elke vergadering te beperken.

Minstens één activiteit voorbereiden voor het kamp

Elke monitor krijgt op voorbereidingsweekend één activiteit (een bosspel, pleinspel,…) toegewezen die hij of zij moet voorbereiden. Hierbij word je ondersteund door de kamp- en hoofdleiding.

Vrije momenten van de jongeren structureren

Tijdens vrije momenten zijn de monitoren ook nog actief bezig met de jongeren. Hier moet je er eigenlijk voor zorgen dat de jongeren zich niet vervelen en zich daardoor met andere zaken gaan bezighouden. Enthousiasme is ook hier het codewoord dus.

Verantwoordelijkheid dragen voor jongeren en zichzelf

Doorheen het kamp, zowel in het kamphuis als daarbuiten, verwachten we dat elke monitor verantwoordelijk is. De verkeersregels worden nageleefd, er wordt geen schade toegebracht aan materiaal of natuur en de omgeving wordt gerespecteerd.

Voorbeeldfunctie op kamp

In het zicht van de jongeren doen de monitoren niet wat de jongeren ook niet is toegestaan.

Verantwoordelijk voor orde in de speelruimtes en slaapkamers

De monitoren zijn ervoor verantwoordelijk dat de speelruimtes en de slaapkamers ordelijk zijn. Na een activiteit wordt het materiaal weggehaald en netjes teruggelegd in het materiaallokaal. In de slaapkamers slingeren er geen kleren of andere voorwerpen rond.

Inschrijven

Begeesterd geraakt? Schrijf je hier in!