Verpleger

Op kamp is een ongelukje snel gebeurd, daarom zoeken we mensen met die het leed van een schaafwonde of een splinter wat kunnen verzachten. Drie keer per dag waak je er tijdens het verpleegkwartiertje ook over dat jongeren hun eventuele medicatie innemen. Verpleegkundige ervaring is een pluspunt, maar is niet noodzakelijk. Wanneer er geen verpleegkwartiertjes zijn helpt de verpleger ook waar nodig in de keuken.

Dus, de taken van een verpleger op een rijtje:

Onderhoud verpleeglokaal, indien nodig aanvullen verpleegmateriaal

De verpleger is verantwoordelijk voor de orde in het verpleeglokaal. Hij of zij zorgt er ook voor dat de verpleegkoffer steeds volledig aangevuld is.

Verpleegkwartiertjes

Tijdens de verpleegkwartiertjes houdt de verpleger bij dat iedereen de juiste medicatie en verzorging heeft gekregen.

Bijstaan keukenploeg indien nodig

De verpleger helpt de kookploeg op drukke momenten in de keuken, dit gebeurt in onderling overleg.

Een uitgebreider document van de taken van de verpleger vind je hier.